top of page

Dyami Insights: Is de tijd rijp voor onderhandelingen

Updated: Nov 7, 2020

Conflict ontwikkelingen in het midden oosten


Eind oktober 2020 richtte de militante Houthi groep in Jemen, die de controle behoudt over het grootste deel van Zuid-Jemen, zich op Saoedische luchthavens en militaire luchtmachtbasissen. De door Iran gesteunde Houthi-militanten hebben talloze luchtaanvallen uitgevoerd met behulp van drones en kleine vliegtuigen gericht op Saoedisch grondgebied. Deze aanvallen zijn een reactie op de uitgebreide en voortdurende luchtaanvallen die door de door Saudi geleide coalitie tegen de Houthi-militanten worden uitgevoerd.Is het conflict ‘rijp’ voor onderhandelingen?

Er is gemeld dat de Saoedi's regelmatig Houthi-drones hebben neergehaald. Met een gestage toename van offensief optreden onder de partijen, roept het de vraag op of de-escalatie in de nabije toekomst zelfs mogelijk is. De VN hebben een staakt-het-vuren in de regio bepleit, maar dat was van korte duur. Gewoonlijk neigen strijdende partijen in conflict naar de onderhandelingstafel wanneer de tijd ‘rijp’ is.


Conflict ‘rijpheid’ verwijst naar een sleutelmoment voor betrokkenheid tijdens een conflict waarin de situatie suggereert dat partijen een ‘wederzijds kwetsende patstelling’ (Mutually Hurting Stalemate: MHS) hebben bereikt. William Zartman verwoordt in zijn paper over de timing van vredesinitiatieven dat MHS plaatsvinden "[...] wanneer partijen vastzitten in een conflict waaruit ze niet kunnen escaleren naar de overwinning en deze impasse pijnlijk is voor beiden". Het conflict, gewoonlijk aangeduid als een proxy-oorlog tussen Iran en Saoedi-Arabië, zou aanvankelijk als asymmetrisch kunnen worden beschouwd gezien de militaire dominantie van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Conflicten katalyseren echter leercurves en versnellen de wetenschappelijke vooruitgang.


Op die manier hebben de Houthi's zich aanzienlijk aangepast aan hun situatie en een reeks goed functionerende Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) ontwikkeld. In 2018 verscheen een nieuw type drone, die volgens de VN tussen de 1.200 - 1.500 km kan vliegen en een bedreiging vormt voor Riyadh, Dubai en Abu Dhabi.


Door de verbeterde capaciteiten van de Houthi's kunnen ze zichzelf voorstellen als een militaire macht met een hoger niveau van verfijning. Dit betekent dat de ‘asymmetrie’ van het conflict langzaam maar zeker in evenwicht komt en dat de strijdende partijen dichter bij komen in hun militaire vermogens. Als dit inderdaad het geval is, zou je kunnen zeggen dat ze dichter bij een MHS komen, maar het zou ook nog verder kunnen escaleren met meer schade, meer slachtoffers en nadelige regionale gevolgen. Op dit punt zou je je kunnen afvragen of interventionisten het conflict naar zijn ‘rijpheid’ kunnen duwen.Kan de ‘rijpheid’ van het conflict worden versneld?

Ten eerste suggereren beleidsmakers soms dat het helpen van rebellengroepen door het leveren van materiaal een ‘rijp moment’ kan creëren voor interventie. Hoewel dit idee onlangs door Niklas Karlén is ontkracht, lijkt het punt van het begrip rijpheid te missen.


William Zartman was nooit van plan wapens aan te bieden aan de zwakkere partijen in een conflict om er ‘een eerlijk gevecht’ van te maken. Zelfs als hij dat deed, en deze strategie wordt gebruikt om het moment van een MHS te versnellen, suggereert de kwantitatieve studie van Karlén dat externe steun waarschijnlijk de kans op onderhandelingen tussen de strijdende partijen zal verkleinen. Ten tweede zouden we, omdat er een wereldwijde pandemie woedt, kunnen stellen dat beide partijen momenteel pijn lijden. Inderdaad, op 23 maart 2020 riep VN-secretaris-generaal António Guterres op tot een wereldwijd staakt-het-vuren met als doel de COVID-19-pandemie te bestrijden. Jemen, dat al vatbaar is voor uitbraken van cholera en hongersnood, heeft soms zijn deuren geopend voor humanitaire hulp te midden van de oorlogvoering, hoewel geen enkele heeft geleid tot blijvende politieke ontwikkelingen.


Volgens een speciaal rapport van het United States Institute of Peace maakten de Houthi's gebruik van het wereldwijde staakt-het-vuren in april 2020 om meer grondgebied te veroveren. Misschien moeten we niet zo naïef zijn om te suggereren dat de aanwezigheid van een pandemie de bestaande conflictdynamiek verandert.


De kracht van een naam

Gedurende het hele conflict is Saoedi-Arabië erg gecharmeerd geweest van de Houthis ‘terroristen’ te noemen. Analisten en beleidsmakers van hebben vaak verwezen naar ‘houthi-rebellen’. Gezien de toegenomen capaciteiten, het territoriumonderhoud en de regionale invloed van de Houthi, lijken termen als ‘rebellen’ of ‘terroristen’ niet zo geschikt als men zou denken. Sterker nog, talrijke conflictwetenschappers hebben erop gewezen dat de naamgeving van een groep actoren een opvallend effect kan hebben op de dynamiek van een conflict.


Het benamen van ‘terroristen’, hoewel dit vaak worden gesteund door mondiale actoren, bevordert de dialoog niet en nodigt dergelijke actoren ook niet uit voor onderhandelingen. Inderdaad, Michael Bhatia, een Oxford-onderzoeker op het gebied van naamgeving, ondersteunt dit argument. Hij suggereert dat, eenmaal toegewezen, de kracht van een naam zo sterk is dat deze leidt tot een reeks krachtige associaties met die naam, in plaats van met de reden waarom deze is toegewezen. Met andere woorden, het noemen van een groep ‘terrorist’ of ‘rebel’ suggereert niet alleen dat hun capaciteiten in diskrediet worden gebracht of onderschat, het sluit ook de deur naar mogelijke verdere onderhandelingen.


Neem bijvoorbeeld het langdurige karakter van het voortdurende conflict met de FARC in Colombia, die ook continu als ‘terrorist’ werd bestempeld. De FARC begon pas met onderhandelingen op het moment van een patstelling en nadat ze meer dan vijftig jaar als terroristische groepering werden bestempeld.


Een open einde

We weten nu dat het conflict in Jemen steeds verfijnder wordt in zijn militaire vorderingen. Of deze vorderingen ten goede zijn, is nog een open vraag. Het kan zijn dat het streven naar symmetrische militaire vermogens de weg kan effenen naar een wederzijds

kwetsende patstelling. Aan de andere kant zou het ook de verwoesting van het conflict naar een geheel nieuw, ongewenst niveau kunnen tillen.Bob Rehorst

Bob is een Global Security Analist bij Dyami. Met een achtergrond in antropologie en conflict analyse specialiseert hij zich in patroon herkenning en mondiale crisissen.


Download in Nederlands:

20201102_NL_DyamiInsights_Saudi-Jemen
.pd
Download PD • 824KB

Download in English:

20201102_ EN_DyamiInsights_Saudi-Jemen
.p
Download P • 801KB


24 views

Commentaires


bottom of page